O podjetju

Podjetje HARTIS d.o.o. se po klasifikaciji družb uvršča med srednje velike družbe, z dolgoletno tradicijo v papirništvu in gradbeništvu ter s 30 redno zaposlenimi. Podjetniške korenine segajo v leto 1993, ko je Vučko Aleksander kot samostojni podjetnik ustanovil HARTIS. V prvih letih svojega obstoja smo se želeli predstaviti in ustaliti tako na področju papirništva kot na področju gradbeništva s prevozništvom. Skozi vsa leta uspešnega delovanja in razvoja obeh panog smo zaposlovali delavce različnih profilov, ki so vzporedno s časom razvijali in nadgrajevali svoje znanje, kar je samo po sebi znanje trdoživosti in sposobnosti prilagajanja.

Leto 2001 je bilo za naše poslovanje prelomno, saj je sedanji direktor Aleksander Vučko ustanovil še podjetje HARTIS d.o.o.. Podjetje je z ohranitvijo strokovnega in operativnega jedra uspešno nadaljevalo razvoj kakovostnega prodajalca v panogi papirništva in zanesljivega izvajalca gradbenih del na področju slovenske Istre. Vlaganje v opremo in izobraževanje ter skrb za dobre medsebojne odnose so prispevali k nenehni rasti podjetja. Ves čas obstoja podjetja so aktivnosti potekale v smeri zagotavljanja kvalitete izdelkov in storitev slovenskega izvora, za kar smo leta 2009 pridobili znak SQ No.001798 ter vzdrževanja razvojnih smeri na področju spremljanja novih tehnologij v gradbeništvu in iskanja novih tržišč. Znali smo se prilagoditi razmeram na trgu in prostoru, saj sta bili vselej v ospredju poslovnost in dober odnos do investitorjev, naročnikov in sodelavcev.

V prostoru in času je naše delo pustilo svojevrsten pečat, kar velja predvsem za oddelek gradbeništva, ki soustvarja življenski prostor za mnoge generacije in se pri tem dobro zaveda svoje odgovornosti. Tudi v novo poslovno leto stopamo pogumno, ekonomsko trdni in odločeni nadaljevati in preseči svojo uspešno zgodovino. Vsi zaposleni v HARTIS d.o.o. sledijo jasni viziji podjetja, ki je naravnana v prihodnost.

Trudimo se biti inovativni in se lotevati dela na načine, ki vodijo do zastavljenih ciljev. S tem načinom in miselnostjo si zagotavljamo prednost pred ostalimi. Kompleksnost in raznolikost dejavnosti podjetja ter raznovrstnost kupcev omogočata lažje in bolj umirjeno gospodarjenje skozi vse leto. Smo zanesljiv partner investitorjem, dobaviteljem, finančnim institucijam kot delodajalec, pa v celoti izpolnjujemo dogovorjene pogoje dela in plačila. V lokalnem okolju smo prepoznavni tudi kot sponzor in donator športa, društev, šolstva, kulture in humanitarnih dejavnosti.