Urejanje cestišč

Izvajamo nujnopotrebna dela pri izgradnjah in rekonstrukcijah cest in dovoznih poti, kot so:

  • priprava terena
  • dovoz in odvoz materiala
  • asfaltiranje
  • polaganje robnikov
  • ureditev pločnikov

Prva in najpomembnjejša faza pred polaganjem asfalta, tlakovcev ali podobnih talnih elementov je priprava terena. Izvedemo izkop, poskrbimo za odvoz materiala in dovoz peska ter postavitev robnikov. Za osnovo uporabimo gramoz, katerega utrdimo z vibracijskim valjanjem.

Poskrbimo za drenažo meteorne vode, ki je pomemben dejavnik pri odvajanju padavinskih in talnih voda, kar daje daljšo življenjsko dobo pripravljenemu terenu.