Asfaltiranje

Na področju asfaltiranja  imamo za seboj dolgoletne izkušnje, katerih rezultat so uspešno in kakovostno izvedena dela.

Premoremo vso potrebno mehanizacijo in usposobljen kader ter nudimo celovite storitve od priprave terena (izkop, odvoz materiala) do polaganja asfalta, robnikov in ureditev okolice.

Asfalterska dela, ki jih izvajamo so:

  • asfaltiranje dovoznih poti
  • parkirišč
  • dvorišč
  • pločnikov
  • cestišč...

Izvajamo tudi popravila na že asfaltiranih cestiščih kot so:

  • popravila asfaltne osnove
  • krpanje lukenj in posameznih poškodb na cestišču
  • polaganje nove asfaltne prevleke preko stare