Vgradnja lovilcev olj

Lovilci olj so namenjeni ločevanju meteornih voda od lahkih tekočin, kot so olja in goriva.

Priprava za vgradnjo

Gradbena jame mora biti pripravljena tako, da je mogoče strokovno in varno vgraditi tudi lovilec olj. Gradbeno jamo je potrebno utrditi do zbitosti 95% po Proctorju ali pa se temeljenje izvede v betonu debeline 15 cm C12/15 (na utrjeno podlago), da ne prihaja do posedanja lovilca olj.

Montaža

Lovilce olj nameščamo čim bližje izvoru odpadne vode, po možnosti v zaprti prostor. Zlahka morajo biti dostopni za čiščenje in vzdrževanje.

Pri montaži je potrebno upoštevati:

  • velikost dotoka deževnice
  • velikost dotoka odpadne vode
  • gostoto lahke mineralne tekočine, ki jo mora lovilec izločiti
  • prisotnost substanc, ki lahko negativno vplivajo na separacijo olj (npr. prisotnost detergentov)

Zasip

Lovilec olja je potrebno zasuti v več slojih, debeline 30 cm. Vsako plast je potrebno komprimirati z vibracijsko ploščo ali podobno komprimacijsko napravo. Vgrajevanje zemeljskih plasti se izvaja vse do vrha pokrova lovilca.