Izdelava jaškov

V našem podjetju izdelujemo tudi revizijske jaške, pleskolove, pretočne jaške in zbiralnike olj.

Na željo naročnika vgradimo tudi elektro, vodovodne in druge jaške. Revizijske jaške izdelamo, povsod kjer je potreben dostop do vgrajenih cevi.

Kanalizacijske jaške izdelamo povsod kjer je dostop do celotne kanalizacije onemogočen. Jaške se uporablja tudi pri vseh večjih spremembah smeri kanalizacije. Glede na površino in vrsto jaška na kateri je izdelan oziroma vgrajen, izberemo tudi ustrezen pokrov.

Najbolj uporabljen je LTŽ pokrov, na tlakovanih površinah pa je možno uporabljati tudi nerjaveči pokrov, v katerega lahko vgradimo različne talne obloge (ploščice, kamen, asfalt in drugo).