Izdelava hidrantnih omrežij

Naše podjetje izdeluje tudi notranja in zunanja hidrantna omrežja za  vse vrste objektov. Pri zunanjem hidrantnem omrežju vgrajujemo podzemne in nadzemne hidrante. Pri notranjem hidrantnem omrežju je notranji hidrant vgrajen v hidrantno omarico, na vidno mesto.

Pri hidrantnih omrežjih se pogosto dogaja, da prihaja do nizkega tlaka nizek tlak v zunanjem hidrantnem omrežju. Na dovodu notranje hidrantne mreže se zato vgradi hidroforna postaja za dvig tlaka v notranjem hidrantnem omrežju.

Hidrante delimo na:

  • nadzemne hidrante
  • podzemne hidrante
  • hidrantne omarice

Nadzemni hidranti se uporabljajo večinoma v mestih, na območjih, kjer ne ovirajo mestne infrastrukture. Vgrajuje se na že obstoječe cevovode. Podzemni hidranti so namenjeni za hitro uporabo v primeru požara. Vgrajujejo se na območjih, kjer ni prostora za nadzemne hidrante oziroma bi nadzemni hidranti ovirali promet. V objektih, kjer je velik pretok ljudi, pa se vgrajujejo hidrantne omarice, ki jih delimo na mokre in suhe.