Odvoz materiala

Odvečni material je potrebno odstraninti z gradbišča, da lahko pričnemo z zaključnimi deli. Odpeljemo ga na zato primerna odlagališča.

Pri odvozu z nedostopnega mesta si pomagamo tudi s samohodnim transporterjem ali z rovokopačem.