Izkop za izdelavo temeljev

V prvo gradbeno fazo spadajo gradbena dela kot so:

  • priprava terena
  • priprava gradbišča
  • zakoličbe
  • izkop gradbene jame
  • postavitev temeljev in temeljne plošče

Za izdelavo temeljev je potrebno izkopati kanale ali rove. Glede na vrsto in velikost temeljev ter na njihov položaj z izkopom zemlje oblikujemo prostor, v katerem bomo kasneje gradili temelje.

Glede na širino ločimo široki in ozki izkop. Široki izkopi se opravljajo predvsem pri gradnji stavb, ki so podkletene.

Ozki izkopi so omejeni na širino 2m in so primerni za temelje objektov. Pri obeh vrstah izkopov začnemo vedno kopati s tiste strani, ki je najbolj oddaljena od dovozne poti.

Pri tem je potrebno paziti tudi na kot pod katerim se izkop opravlja. V fazi izkopa je potrebno izdelati tudi komunalne priključke in inštalacije, ki se polagajo v zemljo, v zato izkopane rove.