Izdelava gradbenih jam

V prvo gradbeno fazo spadajo gradbena dela kot so:

  • priprava terena
  • priprava gradbišča
  • zakoličbe
  • izkop gradbene jame
  • postavitev temeljev in temeljne plošče

Gradbena jama je začasni objekt, ki ga po končni gradnji zasujemo in služi za postavitev temeljev in temeljne plošče. V gradbeni jami je potrebno kakovostno utrditi dno, s čimer zagotovimo minimalno posedanje zgrajenega objekta in preprečimo nastajanje razpok.

Gradbene jame ločimo na:

  • gradbeno jamo v širokim odkopom
  • gradbeno jamo z navpičnimi stenami
  • gradbeno jamo z zagatnimi stenami

Izkop gradbene jame lahko opravimo ročno, strojno ali v kombinaciji.