Dovoz agregatov

Za naročnike opravljamo dovoz gradbenega materiala, peska in drugega nasipnega materiala in opravimo zasipavanje z ustrezno mehanizacijo.