Tovorna vozila

Razpolagamo z večjim številom tovornih vozil, katera dajemo v najem tudi drugim podjetjem, vključno z našimi vozniki, za izvedbo del na gradbiščih naročnikov.

Z našimi tovornimi vozili opravljamo odvoz in dovoz materialov in agregatov za individualne potrebe.

Ker so naša tovorna vozila različnih nosilnosti in velikosti, predhodno opravimo ogled zemljišča na katerem se bo delo izvajalo in naročnikom svetujemo katero tovorno vozilo bi bilo za to najprimernejše.