Druga vozila

Na razpolago imamo tudi samohodni transporter (damper) prostornine 0,5 m3, s tristranskim prekucnikom (kiperjem), katerega damo naročniku v najem vključno z upravljalcem.

Samohodni transporter se uporablja pri transportu različnih materialov kot so:

  • ruševine
  • les
  • agregati
  • produkti izkopov

na ozkih, težko dostopnih mestih.