Sanacije plazov in cestišč

Zaradi naravnih nesreč in vremenskih pojavov kot so (neurja, dolgotrajno deževje, veter, plazovi in porušeno drevje) občasno prihaja do zapor na cestiščih in drugih poteh.

V navedenih izrednih razmerah smo na razpolago 24 ur na dan, z lastno delavno silo in voznim ter strojnim parkom, da lahko v čim krajšem času zagotovimo prevoznost cest.