Popravila cevovodov

V primeru poškodb na cevovodu vam nudimo kompletne storitve, od nabave in montaže oziroma zamenjave poškodovanih in dotrajanih delov na cevovodih.

 

Popravila vodnih omrežijh

Do okvar na vodnih omrežjih prihaja zaradi:

  • posedanja materialov
  • raznih poškodb
  • nestrokovnih popravil
  • nepravilnih zasipov nad in pod cevmi
  • zunanjih vplivov (suša,potres,…)
  • drugih vzrokov

V našem pojetju nudimo strokovno in hitro odpravljanje napak na vodovodnih omrežjih z vsemi potrebnimi pripavljalnimi deli, nabavo materiala, zamenjavo poškodovanih in obrabljenih delov cevi in ostalih vodovodnih elementov (hidranti, ventili, zasuni,....)