Pluženje in posipavanje cestišč

Poleg gradbenih del izvajamo tudi zimsko službo (plužimo in posipavamo ceste), ročno in strojno čistimo pločnike, avtobusna postajališča in odvažamo sneg iz javnih površin.

Posipavanje je primerno ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, preden se sneg prične oprijemati cestišča. Pluženje se izvaja, ko je na cestišču 10 cm snega (velja za glavne prometnice), na stranskih cestah in parkiriščih pa 15 cm snega.