Izdelava temeljev

Temelj je konstrukcijski element, ki nosi celotno težo objekta in jo prenaša na tla. Nosilnost tal je relativno majhna, teža objektov pa običajno velika, zato moramo težo objektov prenesti na tla preko veznih elementov oz. temeljev.

Temelji morajo biti zato:

  • dovolj nosilni
  • obstojni
  • njihove lastnosti pa se ne smejo spreminjati.

Izdelane temelje ločimo na:

  • plitve temelje in
  • globoke temelje

Za izdelavo plitvih ali globokih temeljev se odločamo glede na:

  • lastnosti in vrsto tal
  • konstrukcijsko zasnovo objekta
  • deformacijo tal
  • spremenljivost toka meteornih ali talnih vod

Za izdelavo temeljev običajno uporabljamo beton, armirani beton, opeko in naravni kamen, lahko pa tudi jeklo in les. Beton ima veliko prednost pred drugimi gradivi zaradi hitrosti izdelave in dobre tlačne trdnosti.

 

Izdelava objektov

Novogradnje so novo zgrajeni objekti na lokacijah, kjer so predhodno že stali objekti oz. na lokacijah, kjer pred gradnjo ni bilo objektov. Novogradnje so tudi vse povečave objektov tako po širini, dolžini ali višini.

Naročnikom nudimo celostne storitve na področju gradbeništva od izdelave temeljev do zaključnih del. Po naročilu lahko sezidamo tudi stanovanjski objekt.