Izdelava podpornih zidov

Pri izdelavi podpornega zidu je potrebno upoštevati silo s katero zemlja pritiska na podporni zid, velikost temeljev, ustreznost armature in kakovost betonske mešanice.

Podporni zidovi so lahko iz kamna, zidani z betonskimi zidaki ali pa iz armiranega betona. Ključni pomen podpornega zidu je, da preprečuje zdrs zemlje, če je zemljišče v naklonu in vdor vode z višjega nivoja na nižji.

Pred postavitvijo podpornega zidu je potrebno najprej izkopati jamo s temelji, tako, da na dno jame nasujemo gramoz, ki ga utrdimo. Dobro utrjeno podlago betoniramo in postavimo lesene opaže ter vgradimo armaturo (rebrasto železo povezano s stremeni v t.i. košaro).

V tako pripravljen opaž vlijemo beton in ko se ta posuši nadaljujemo z zidanjem zidu.

Ko je podporni zid sezidan postavimo drenažno cev s filtrom, da lahko padavinske in talne vode odtekajo po drenažni cevi v ponikalnico ali v meteorno kanalizacijo.

Podporni zid mora biti odmaknjen od cest ali mej. Za izdelavo podpornega zidu, ki je višji od določene višine mora naročnik predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje.